Chuyển đổi số

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP CSKH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Ngày đăng: 19/03/2021

Bước 1: Tìm kiếm từ khóa “CSKH EVNHCMC” trên AppStore của hệ điều hành iOS, hoặc từ khóa “EVNHCMC CSKH” trên CH Play của hệ điều hành Android.

  • Hoặc truy cập link:

- IOS: https://apps.apple.com/vn/app/cskh-evnhcmc/id1098174684?l=vi

- Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evnhcmc.evnmobileapp&hl=vi&gl=US&fbclid=IwAR1QOBEoxootw750SEzsx9xNM_KcI72MWQDhJShmKasWGpBMxAj05OjRDkw

 

  • Hoặc Scan mã QR Code

 

 

ớc 2:  Nhấn “Cài đặt” để bắt đầu cài đặt App
 

Bước 3: Vào “Cài đặt” -> “Liên kết điểm dùng điện” -> “Thêm liên kết điểm dùng điện”.

 

Bước 4: Nhập mã khách hàng bao gồm 11 chữ số sau đó nhấn “Kiểm tra” è Nếu đúng mã khách hàng thì chọn “Liên kết điểm dùng điện này”

 

Đưa tin: EVNHCMC