Chuyển đổi số

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Tham mưu thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng: 26/02/2021

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực TPHCM, Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã yêu cầu Cấp ủy, Lãnh đạo và đảng viên các Ban chức năng Tổng công ty cần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn kết, tham mưu thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành thắng lợi chủ đề năm 2021 của Đảng bộ Tổng công ty: “Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh; tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”.

Năm 2020, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới, trong nước và hoạt động sản xuất - kinh doanh của Ngành nói chung và Tổng công ty nói riêng, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tổng công ty lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ cá nhân được phân công. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng bộ, chi bộ được tăng cường; chất lượng sinh hoạt của hầu hết các chi bộ được nâng cao; công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng hơn về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Hoạt động điều hành sản xuất - kinh doanh đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định, an toàn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhu cầu sinh hoạt của người dân Thành phố. Dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả các yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào tất cả các mặt hoạt động của Tổng công ty và công tác tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức bộ máy, lao động... ngày càng hợp lý, tách bạch khâu phân phối và khâu kinh doanh bán lẻ điện đáp ứng lộ trình thị trường điện theo chỉ đạo của Tập đoàn, từng bước phát huy hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động.

Dịp này, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã tuyên dương 03 tập thể, 09 cá nhân  thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; 03 tập thể, 08 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2020.

Hình ảnh họp trực tuyến của Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Cơ quan TCT
​ tại phòng họp 3B Tổng công ty


Hình ảnh họp trực tuyến của Chi bộ 5 trực thuộc Đảng bộ Cơ quan TCT
 tại Ban Truyền thông Tổng công ty

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan