Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Công đoàn cơ quan Tổng công ty tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan TCT năm 2020 và đối thoại giữa Lãnh đạo và CNVC-LĐ Quý 4 – 2020

Ngày đăng: 05/02/2021

Sáng ngày 04/02/2021, Công đoàn cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan TCT năm 2020 và đối thoại giữa Lãnh đạo và CNVC-LĐ Quý 4 – 2020 qua hình thức Microsoft Teams, thành phần gồm Ban Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty; toàn thể người lao động thuộc khối Cơ quan Tổng công ty. Hội nghị gồm 02 phần:Ông Trần Khiêm Tuấn Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc Thường trực Tổng công ty,
Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty phát biểu khai mạc

 

  • Phần đối thoại giữa Lãnh đạo và CNVC-LĐ, Ông Trần Khiêm Tuấn Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc, Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty phát biểu khai mạc, thông qua chương trình làm việc, giải thích và trả lời các ý kiến góp ý của người lao động (25 ý kiến ghi nhận từ các Tổ CĐ gửi về Hội nghị) cho toàn thể Hội nghị hiểu rõ và cùng thảo luận thông qua.
  • Phần tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan TCT, Ông Phạm Hoàng Phùng – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị báo cáo nội dung Tổng kết công tác Công đoàn tại CQTCT năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021; Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020

Trước khi kết thúc hội nghị, Ông Trần Khiêm Tuấn đã phát biểu chỉ đạo và đề nghị Trưởng các Ban chức năng rà soát và triển khai từ đầu năm các nhiệm vụ SXKD 2021 đến từng người lao động để đạt và vượt các chỉ tiêu EVN giao cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ triển khai chủ đề năm 2021 “Tập trung đầu tư phát triển lưới điện;Thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động  sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”. Các Tổ Công đoàn tại các Ban cần nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng của NLĐ để báo cáo đề xuất với lãnh đạo Ban và Lãnh đạo Tổng công ty quan tâm sâu sắc đến tâm tư của NLĐ nhằm động viên, thăm hỏi kịp thời theo đúng quy định.

Đưa tin: Xuân Hoàng /Ảnh: Chi Lan