Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Hội nghị tập huấn chuyên đề quy định của pháp luật về DQTV và LLDBĐV

Ngày đăng: 29/01/2021

Chiều 28/01/2021, tại hội trường Tổng công ty, Ban CHQS Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ và Lực lượng dự bị động viên. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham dự của 150 đồng chí là cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách công tác quốc phòng, quân sự tại các đơn vị trực thuộc. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, Phó Trưởng ban DQTV và Trung tá Nguyễn Duy Quang, Trợ lý Ban quân lực trực thuộc Phòng Tham mưu/Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản và một số thay đổi mới của Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật này gồm 08 chương, 50 điều, quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dân quân tự vệ.

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật này gồm 05 chương, 41 điều, quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được triển khai nội dung các nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên, cụ thể: Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/8/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Đưa tin: Nguyễn Quang Minh - Ban TTKT