Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: Công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực

Ngày đăng: 24/01/2021

Tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM đã vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy với thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Đ/c Phạm Văn Thảo - Phó Trưởng ban Truyền thông (thứ 4 từ trái qua)
đại diện Đảng bộ EVNHCMC nhận  Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy với thành tích xuất sắc
tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng chương trình, kế hoạch tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hiến kế giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng và phát triển Tổng công ty; tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, đơn vị với cán bộ, đảng viên và người lao động; 100% đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động, qua đó tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp từ phía người lao động, các ý kiến tại hội nghị đối thoại đều được trả lời giải đáp thỏa đáng cho người lao động, các thắc mắc vượt cấp lên Tổng công ty giảm đáng kể (đã giải quyết 122/122 kiến nghị của người lao động).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khách hàng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động điện lực, đặc biệt là chủ trương sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Lãnh đạo việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với phương châm “3 dễ” (dễ tiếp cận, dễ tham gia dịch vụ, dễ giám sát); công khai, minh bạch các hoạt động dịch vụ trên trang tin điện tử, tại phòng giao dịch các Công ty Điện lực; tăng cường các kênh “lắng nghe có trách nhiệm” với khách hàng.

Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đoàn thể; phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, các công trình trọng điểm góp phần hoàn thành nhiệm vụ, phát triển sản xuất - kinh doanh gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn rà soát và điều chỉnh tăng mức trợ cấp người lao động khi bị bệnh hiểm nghèo, mức hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà, chống ngập dột, triển khai thực hiện chăm lo đời sống người lao động.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện tốt các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn Thành phố và nhiều địa phương trong cả nước với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra đã vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Tổng công ty quyên góp 03 đợt hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

 

Đưa tin: Văn Thảo