Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu EVNHCMC giai đoạn 2017 - 2020

EVNHCMC: Tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ

Ngày đăng: 31/12/2020

Chiều 31/12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ quản lý các Ban Kế hoạch, An toàn, TC&NS, Quản lý Đầu tư, Quản lý Đấu thầu. Tham dự có đồng chí Luân Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo và toàn thể CB-CNV các ban chức năng liên quan.

Tại buổi lễ, đồng chí Luân Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch; Bổ nhiệm đồng chí Bùi Hữu Hân nhận chức vụ Phó Trưởng ban An toàn; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Vinh nhận chức vụ Phó Trưởng Ban TC&NS; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Hà nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư; Điều động đồng chí Nguyễn Đăng Việt Cường nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn bổ nhiệm là 04 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Luân Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc chúc mừng các đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng, Bùi Hữu Hân, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Đăng Việt Cường được nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, tin tưởng với bề dày kinh nghiệm chuyên môn các đồng chí sẽ hoàn thành tốt tất cả những nhiệm vụ được giao, không ngừng phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty. Trước mắt, các đồng chí tiếp tục tham mưu các giải pháp để thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Tổng công ty là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Tập trung đầu tư phát triển lưới điện; Thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất – kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”.

Đưa tin: Hồng Hải /Ảnh: Chi Lan