Thông cáo Báo chí từ EVN

EVN ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG “GIỌT HỒNG” NĂM 2020 DO ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Ngày đăng: 30/12/2020

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam