Tuyển dụng

Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh: tổ chức tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 tại Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 24/12/2020

Thực hiện phân công của Tổng công ty về việc tổ chức tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 cho nhu cầu vị trí chức danh của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban ALĐPP) tại văn bản số 5700/EVNHCMC-TCNS ngày 16/12/2020. Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban ALĐPP) thông báo đến các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc các nội dung thông tin tuyển dụng lao động như sau:

1. Chức danh chuyên môn và chỉ tiêu cần tuyển dụng
- Vị trí chức danh chuyên môn: chuyên viên lĩnh vực thanh tra pháp chế
- Chỉ tiêu: 01 người

2. Yêu cầu chung
- Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Về tuổi đời: từ 20 - 45 tuổi; không phân biệt giới tính.
- Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp tối thiểu từ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành luật.
- Trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp Chương trình phổ thông trung học và được Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Ngoại ngữ: Có khả năng Tiếng Anh đạt tối thiểu trình độ A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
- Văn bằng, Chứng chỉ khác: được xem xét các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan đến chức năng hoạt động của Ban quản lý dự án.
- Sức khỏe: Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, đạt sức khoẻ loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế (Ban ALĐPP sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi tiếp nhận và bố trí công tác).

3. Yêu cầu theo vị trí chức danh thanh tra pháp chế
3.1. Mô tả công việc
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công việc được giao;
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện tốt kế hoạch;
- Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao;
- Thực hiện kiểm tra, thanh tra các vụ việc có quy mô hẹp;
- Xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có độ phức tạp trung bình phát sinh trong phạm vi một đơn vị;
- Quản lý công tác kiểm tra, thanh tra, xét khiếu tố, chống tham nhũng đối với đơn vị được phân công theo dõi;
- Tổ chức thu nhập các thông tin. chứng cứ, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra trong từng vụ việc đươc giao;
- Tổ chức thu thập, tổng hợp, hệ thống hoá các văn bản quy định của ngành và của đơn vị.
- Thẩm định pháp lý quy chế quản lý nội bộ, Hợp đồng kinh tế trong hoạt động của đơn vị.


3.2. Yêu cầu
- Hiểu biết về quản lý kinh tế xã hội, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật chung của Nhà nước và của ngành;
- Am hiểu về các bộ luật và hệ thống văn bản pháp quy áp dụng với đơn vị;
- Nắm được kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và pháp chế; nguyên tắc hoạt động, cơ chế quản lý, mối liên hệ của đơn vị với các cơ quan chức năng;
- Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Có khả năng nghiệp vụ thẩm định pháp lý các Quy chế quản lý nội bộ và Hợp đồng.
- Có kỹ năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Hợp đồng dự kiến giao kết :
Ứng viên trúng tuyển được Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tiếp nhận và phân công làm việc tại Ban ALĐPP theo pháp luật hợp đồng lao động và quy định của Tổng công ty (bao gồm HĐLĐ thử việc, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ không xác định thời hạn).

5. Mức lương và hệ số lương
- Mã ngạch lương chuyên viên B6.3 – hệ số 2,660
- Hưởng mức lương năng suất do Tổng công ty quy định và các chế độ khác.

6. Địa điểm làm việc Tại trụ sở Ban ALĐPP số 01 Võ Văn Tần, Phường6,Quận3,TP.HồChíMinh.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước; khi nộp hồ sơ, xuất trình bản chính để đối chiếu;
b) Đơn đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu số 1;
c) Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2, bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi đang công tác, học tập;
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để đối chiếu;
e) Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).
f) 03 tấm hình 3x4 (hình mới chụp không quá 6 tháng).
g) Thông tin cá nhân: số điện thoại và email để liện lạc.
Ghi chú: Ban ALĐPP sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển của ứng viên.

8. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ ứng viên
- Thời gian nhận hồ sơ: trong vòng 03 ngày làm việc, từ ngày 06/01/2021 đến hết ngày 08/01/2021, trong giờ hành chính.
- Nơi nhận hồ sơ ứng viên: nộp trực tiếp tại trụ sở số 01 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, lầu 6, Phòng Tổ chức Hành chính hoặc gửi trước qua email của Ban ALĐPP theo địa chỉ bqldaldpp@hcmpc.com.vn

9. Hội đồng tuyền dụng Ban ALĐPP không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các đối tượng
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;
- Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng laođộng khác;
- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các nội dung thông báo tuyển dụng nêu trên được Ban ALĐPP công bố đồng thời trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 10 ngày làm việc gồm đăng Báo Tuổi trẻ trong thời gian từ 23/12/2020 đến 05/01/2021, trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ website: https://www.evnhcmc.vn và cổng thông tin việc làm của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trân trọng./

Mẫu số 1- Đơn đăng ký dự tuyển

Mẫu số 2- Sơ yếu lý lịch

Đưa tin: Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh