Cộng đồng nói về EVNHCMC

Người dân TP HCM sẽ không phải "canh" cửa để ghi điện

Ngày đăng: 07/12/2020

Tổng Công ty Điện lực TP HCM đang tiến hành thay thế công-tơ điện kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, tập trung giai đoạn 2019-2020. Chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng nhờ đó ngày càng được nâng cao và ổn định

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) Bùi Trung Kiên, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ, trong đó có chỉ đạo "Ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công-tơ thông minh trong đo đếm điện năng từ xa (AMR - Automatic Meter Reading), tiến đến xây dựng hệ thống đo đếm điện năng thông minh (AMI)", tổng công ty đã xây dựng lộ trình lắp đặt công-tơ điện kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa trên địa bàn TP HCM theo từng năm.

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc mỗi công-tơ sẽ được gắn một thiết bị truyền dữ liệu để truyền thông tin về hệ thống thu thập dữ liệu tập trung, thay thế cho việc đọc chỉ số thủ công với những khuyết điểm như chi phí nhân công cao, có thể xảy ra sai sót do yếu tố con người như trước đây. Tính đến tháng 11-2020, EVNHCMC đã triển khai lắp đặt công-tơ điện tử có chức năng truyền dữ liệu đo đếm từ xa tập trung cho gần 1,7 triệu khách hàng trên địa bàn TP.

Người dân TP HCM sẽ không phải canh cửa để ghi điện - Ảnh 1.

Tổng Công ty Điện lực TP HCM đang tiến hành thay thế miễn phí công-tơ cơ bằng công-tơ điện cho khách hàng

Theo ông Bùi Trung Kiên, hiện đơn vị đang triển khai thực hiện thay thế công-tơ cơ bằng công-tơ điện có chức năng truyền dữ liệu đo đếm từ xa theo hình thức cuốn chiếu, dự sẽ hoàn tất 100% việc thay thế vào năm 2021 và hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Trả lời về vấn đề chất lượng công-tơ có chức năng truyền dữ liệu đo đếm từ xa mà nhiều người dân rất quan tâm, ông Bùi Trung Kiên cho biết tất cả công-tơ điện có chức năng truyền dữ liệu đo đếm từ xa đều được tổng công ty mua sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi và tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu.

Đưa tin: Báo Người Lao Động