Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI

Ngày đăng: 07/12/2020

Ngày 03.12, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Tổng công ty.

 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo thành phố quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của thành phố; báo cáo các chuyên đề: Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố.

Sau hội nghị học tập, các cấp ủy cơ sở tổ chức thảo luận tại đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan