Chuyển đổi số

EVN TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ: TỶ LỆ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐẾN NAY ĐÃ ĐẠT TỚI 91,54%

Ngày đăng: 07/12/2020

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam