Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực An Phú Đông

Ngày đăng: 26/11/2020

Chiều 25/11, tại hội trường Công ty Điện lực An Phú Đông đã diễn ra lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng uỷ Công ty Điện lực Anh Phú Đông cho đồng chí Huỳnh Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực An Phú Đông.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Bùi Hải Thành, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Truyền thông Tổng công ty, lãnh đạo, các Trưởng, Phó phòng đội Công ty Điện lực An Phú Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Bùi Hải Thành chúc mừng Đảng ủy Công ty Điện lực An Phú Đông và Đồng chí Huỳnh Thanh Lâm – Giám đốc Công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực An Phú Đông nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bùi Hải Thành cũng đề nghị đồng chí Bí thư cùng Đảng bộ Công ty Điện lực An Phú Đông phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III; thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Lãnh đạo việc tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể trong nhiệm kỳ để triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III; lãnh đạo thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy các cấp, đảm bảo nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức về tính minh bạch – chuyên nghiệp – hiệu quả, nghiên cứu đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nâng cao chất lượng cung ứng điện một cách tốt nhất, đảm bảo xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, an toàn, đạt mỹ quan đô thị; nâng cao giá trị gia tăng của chất lượng dịch vụ khách hàng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng do Tổng công ty và địa phương phát động.

3. Quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, nêu gương; tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

4. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời ngăn ngừa, khắc phục sớm những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm các sai phạm; xây dựng Đảng bộ trong sạch.

5. Thực hiện tốt việc đoàn kết nội bộ, dân chủ trong đơn vị, đổi mới công tác xây dựng Đảng để xây dựng tập thể vững mạnh, đủ sức dẫn dắt, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Thanh Lâm bày tỏ sự tri ân và cám ơn đối với Đảng ủy Tổng công ty đã tin tưởng, giao trọng trách mới cho đồng chí, đồng thời cam kết sẽ hết sức cầu thị, nỗ lực, đoàn kết, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Công ty thật sự trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ trao quyết định bổ nhiệm Bí thư cho đồng chí Huỳnh Thanh Lâm - Giám đốc Công ty Điện lực  An Phú Đông TPHCM.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Bùi Hải Thành
trao quyết định bổ nhiệm chỉ định cho đồng chí Huỳnh Thanh Lâm - Giám đốc Công ty Điện lực An Phú Đông
giữ chức Bí thư Công ty Điện lực An Phú Đông

 

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Bùi Hải Thành
phát biểu chỉ đạo tại lễ trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Công ty Điện lực An Phú Đông

Toàn cảnh buổi lễ

Đồng chí Huỳnh Thanh Lâm, tân Bí thư Công ty Điện lực An Phú Đông
phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Lãnh đạo đơn vị Công ty Điện lực An Phú Đông
đã chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng công ty lại buổi lễ

Đưa tin: Chi Lan