Tri ân khách hàng - tháng 11 & 12/2020

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2020

Ngày đăng: 15/11/2020

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 có trong các file đính kèm.

 

- Tải file JPG tại đây

- Tải file thiết kế tại đây

Hoặc tải toàn bộ file từ Google Drive tại đây.

(Banner kích thước: 1.5 x 6m, Standee kích thước: 0.8 x 2m)

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam