Tin EVN

Chỉ thị của EVN về việc thực hiện các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2020

Ngày đăng: 15/11/2020

Hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020), chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là hoạt động thiết thực, quan trọng hướng tới cộng đồng, tiếp tục góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh Tập đoàn đối với xã hội và công chúng.

Tải file Chỉ thị 7374/CT-EVN ngày 10/11/2020 tại đây.

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam