Tin Tổng Công Ty

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Ngày đăng: 09/11/2020

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 05 và 06/11/2020 tại tỉnh Lâm Đồng. Tham dự hội nghị là đại diện các Bộ, ngành: ông Nguyễn Anh Sơn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Tố Nga – Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, bà Vũ Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN, ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐTV EVN, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN và hơn 260 cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế trong toàn EVN cùng dự hội nghị. Tại Tổng công ty Điện lực TP HCM có 25 CNVC-LĐ tham dự.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc TCT phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Tổng công ty Điện lực TP.HCM được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình giai đoạn 2016-2020 đã có cách làm hay, hiệu quả. Cụ thể là công tác xây dựng lưu đồ giải quyết công việc, phát huy hiệu quả cao trong công tác quản trị doanh nghiệp, được EVN tuyên dương và các đơn vị thành viên tham khảo, học tập. Đến nay, Tổng công ty đã hoàn tất 310 lưu đồ công việc cho khối Ban tham mưu và 195 lưu đồ công việc cho 07 lĩnh vực áp dụng tại các đơn vị trực thuộc. Một số thành tích tập thể và cá nhân CNVC-LĐ của Tổng công ty đạt được:

1. Bằng khen Bộ Tư pháp:

Tập thể: Tổng công ty Điện lực TP HCM

 

2. Bằng khen Bộ Công thương:

Tập thể: Ban Pháp chế Tổng công ty Điện lực TP HCM

Cá nhân:  - Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV TCT

- Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc TCT

Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương và ông Cao Quang Quỳnh,
TV HĐTV EVN trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

3. Bằng khen Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:

Tập thể: Công ty Điện lực Tân Phú

Cá nhân: Bà Đỗ Thị Xuân Chi, Trưởng Ban Truyền thông

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc TCT và bà Đỗ Thị Xuân Chi, Trưởng ban
Truyền thông nhận bằng khen Bộ Công thương và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

4. Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Tập thể:  Công ty Điện lực Bình Phú

Cá nhân: Bà Trần Thúy Phương - Chuyên viên Ban Pháp chế TCT

đồng chí Võ Quang Lâm - Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam
trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt bằng khen Tập đoàn

 

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong các vấn đề: Kiện toàn tổ chức và kết quả hoạt động pháp chế; vị trí, vai trò và hiệu quả của hoạt động pháp chế; tình hình thực hiện tuyên truyền pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ; việc chuẩn bị ý kiến tư vấn pháp lý, tham gia tố tụng và kết quả giải quyết tranh chấp, việc yêu cầu thi hành án dân sự; kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; vai trò của pháp chế trong quá trình chuẩn bị, thực hiện, thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, để xem xét trong quá trình xây dựng các quy chế, quy định của Tập đoàn thời gian sắp tới.

Bà Cao Nguyệt Anh, Trưởng ban Pháp chế trả lời tại buổi tọa đàm

 

Các CNVC-LĐ Tổng công ty tham dự hội nghị

Đưa tin: Xuân Trang - Ban Pháp Chế