Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 26/10/2020

Chiều ngày 26/10, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh Kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và quán triệt Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Tổng công ty. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.

 

đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong 
báo cáo kết quả một số nội dung mà Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong báo cáo kết quả một số nội dung mà Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt được như: Giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thành phố trong 5 năm tới; 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu Thành phố đề ra cần đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố thời gian tới…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên Tổng công ty Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM. Theo đồng chí Tô Đại Phong, nội dung phổ biến nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng biểu hiện và thực hiện các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội, xây dựng và củng cố niềm tin trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Quốc Bảo
chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Quốc Bảo yêu cầu Bí thư, Cấp ủy cơ sở lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI đến toàn thể người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên khi tham gia mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực của đơn vị mình, đồng thời giao Ban thường vụ Đoàn Thanh niên quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ đoàn viên, định hướng đoàn viên tham gia mạng xã hội với phương châm mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp.

Toàn cảnh thông báo nhanh kết quả, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025
và quán triệt Đề án 05-ĐA/TU

 

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan