An Toàn - Tiết Kiệm Điện

EVNHCMC: Đảm bảo an toàn các công trình điện tại khu vực có thể bị ngập úng

Ngày đăng: 23/10/2020

Thực hiện văn bản số 4004/UBND-KT ngày 16/10/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng tại các khu vực có bố trí công trình điện trong khu vực có thể bị ngập úng.

Cụ thể, để chủ động phòng, chống, ứng phó và vận hành an toàn lưới điện trong mọi trường hợp các đơn vị phải thường xuyên cập nhật thông tin về thủy văn, thời tiết và kiểm tra tình trạng ngập úng trên trang web của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố Hồ Chí Minh (http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn) để có giải pháp, tình huống phù hợp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và an toàn điện trong nhân dân, trụ sở/nhà điều hành, kho tàng, bến bãi, công trình,…

Tăng cường công tác kiểm tra lưới điện tại những vị trí có khả năng ngập cao trên địa bàn, khi xảy ra mưa kéo dài với cường độ lớn. Đơn vị thực hiện giải pháp phù hợp liên quan an toàn điện tại các khu vực bị ngập úng trên địa bàn quản lý, trường hợp phát hiện có nguy cơ về an toàn điện, đơn vị có giải pháp vận hành phù hợp hoặc tạm thời cô lập ngay các bộ phận, hạng mục công trình điện. Đồng thời, kiểm tra, củng cố hệ thống tiếp địa đảm bảo điện trở đất phù hợp quy định.

Thực hiện rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi. Song song đó, các đơn vị cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho CBCNV trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đưa tin: Hương Thảo