Thông cáo Báo chí từ EVN

SAU 3 NGÀY PHÁT ĐỘNG, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÙNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC EVN ĐÃ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT VỚI SỐ TIỀN TỔNG CỘNG HƠN 21 TỶ ĐỒNG

Ngày đăng: 22/10/2020


Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam