Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu EVNHCMC giai đoạn 2017 - 2020

EVNHCMC: Điều động và bổ nhiệm cán bộ

Ngày đăng: 16/10/2020

Sáng 06/10, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Từ phải qua trái: Đồng chí Trần Khiêm Tuấn (Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng công ty),
Nguyễn Tấn Hưng (Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự TCT),
Lê Ngọc Tâm, Nguyễn Vinh Phan, Nguyễn Ngọc Khanh. (ảnh: Hương Thảo)

Tại buổi lễ, Đồng chí Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng công ty đã trao quyết định bổ nhiệm của Tổng công ty cho các đồng chí: Lê Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn; Nguyễn Ngọc Khanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Lưới điện Cao thế TPHCM; Nguyễn Vinh Phan, Phó Giám đốc Công ty Lưới điện Cao thế TPHCM giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng công ty. 

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Đồng chí Trần Khiêm Tuấn chúc mừng và mong muốn các đồng chí được luân chuyển và bổ nhiệm sớm tiếp cận, nắm bắt công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Khiêm Tuấn (Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng công ty),
phát biểu tại lễ trao quyết định (ảnh: Hương Thảo)

 

Trong buổi sáng cùng ngày, Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bùi Trung Kiên cũng trao quyết định bổ nhiệm của Tổng công ty cho các đồng chí  Hồng Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng và đồng chí Phạm Công Thành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải.

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
trao quyết định cho đồng chí
Phạm Công Thành
 

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
trao quyết định cho đồng chí
Hồng Thị Thu Hà

Đưa tin: Chi Lan