Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu EVNHCMC giai đoạn 2017 - 2020

EVNHCMC TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày đăng: 02/10/2020

Sáng 02/10, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Tại buổi lễ, Đồng chí Bành Đức Hoài, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trao quyết định của Tổng công ty bổ nhiệm đồng chí Dương Quí Tùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư Tổng công ty.Đồng chí Bành Đức Hoài - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 
trao quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Dương Quí Tùng - tân Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bành Đức Hoài chúc mừng và mong muốn đồng chí Dương Quí Tùng sớm tiếp cận, nắm bắt công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Dương Quí Tùng cho biết bản thân sẽ không ngừng học hỏi, sớm tiếp cận công việc mới, đoàn kết tập thể để thực hiện tốt công tác.

Trước đó, ngày 01/10, Đồng chí Trần Khiêm Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng công ty  đã trao quyết định của Tổng công ty điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Điệp, Phó Trưởng Ban Kế hoạch giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tổng công ty.


Đồng chí Trần Khiêm Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng công ty 
chúc mừng đồng chí Lê Thanh Điệp - Phó TB Quản lý đấu thầu

Đưa tin: Chi Lan