Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: Nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong mọi hoạt động

Ngày đăng: 01/10/2020

Sáng ngày 30/9/2020, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và các cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì hội nghị.Đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty
quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe trình bày những mục tiêu, yêu cầu của 09 Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Quốc Bảo yêu cầu Bí thư, Cấp ủy cơ sở lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả trong mọi hoạt động; nâng cao chất lượng cung ứng điện một cách tốt nhất, đảm bảo xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, an toàn, đạt mỹ quan đô thị; nâng cao giá trị gia tăng của chất lượng dịch vụ khách hàng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng; quyết tâm đoàn kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.


 Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phạm Quốc Bảo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghịToàn cảnh hội nghị


 

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan