Tin Tổng Công Ty

Đảm bảo điện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid

Ngày đăng: 18/09/2020

Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, Tổng công ty đã và đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của ngành để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid – 19.

Theo đó, EVNHCMC đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tính đến tháng 8 năm 2020 sản lượng điện thương phẩm đạt 16.998,20 triệu kWh. Ước thực hiện cả năm đạt khoảng 26.200 triệu kWh, tăng 0,56% so với năm 2019, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Bên cạnh đó, EVNHCMC cũng đang tiếp tục triển khai các giải pháp về phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của EVN.

Trước đó, EVNHCMC đã thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện, trong đó có các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Công thương. Theo đó, EVNHCMC đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho hơn 2,39 triệu khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19  để đảm bảo an sinh xã hội với tổng số tiền là khoảng 1.086,5 tỷ đồng. Trong đó, có 83.400 khách hàng sử dụng điện sản xuất được hỗ trợ giảm khoảng 333 tỷ đồng, 65.8801 khách hàng sử dụng điện kinh doanh được giảm 191 tỷ đồng. Việc thực hiện giảm giá điện trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 4/2020 của Tổng công ty đã thể hiện nỗ lực của Tổng công ty trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, EVNHCMC sẽ bám sát các chỉ đạo, chủ trương  của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN để kịp thời triển khai các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đưa tin: Hương Thảo /Ảnh: Sưu tầm trên internet