Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

EVNHCMC Đề nghị không ghi tên Công ty Điện lực Sài Gòn trên tin bài về vụ án tại Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn

Ngày đăng: 04/09/2020