Tin Tổng Công Ty

Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ Quốc khánh 02/9

Ngày đăng: 19/08/2020

Nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị thành viên không thực hiện các công tác trên lưới làm mất điện đến khách hàng

Theo đó, các Công ty Điện lực khu vực và Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục cho ngày Lễ Quốc khánh, đặc biệt là tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố. Không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng từ 00h00 đến 24h00 ngày 02/9/2020, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM chịu trách nhiệm rà soát, hiệu chỉnh, tổng hợp các phương án đảm bảo cung cấp điện và báo cáo Tổng công ty trước ngày 27/8/2020. Các đơn vị lập lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24h tại đơn vị trong ngày Lễ Quốc khánh, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng công ty về phòng, chống dịch COVID-19.

Đưa tin: Hương Thảo /Ảnh: Chi Lan