Tin Tổng Công Ty

Cơ quan Tổng công ty tổ chức Hội nghị trực tuyến Người Lao động năm 2020

Ngày đăng: 05/08/2020

Sáng 03/8/2020, Cơ quan Tổng công ty phối hợp Công đoàn Cơ quan tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2020 bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, người lao động tham dự trực tuyến tại phòng làm việc của các ban chức năng. Chủ trì Hội nghị là Ông Trần Khiêm Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan TCT và ông Phạm Hoàng Phùng – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT.

Các Ban Tổng công ty họp trực tuyến không quá 20 người

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan TCT năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, báo cáo việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện các quy chế, quy định của Cơ quan TCT như hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, tình hình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của người lao động. Tại hội nghị, Cơ quan đã báo cáo nội dung công khai tài chính năm 2019, báo cáo tình hình việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp tại Cơ quan Tổng công ty năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 Cơ quan Tổng công ty đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện đúng hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Người lao động tại Cơ quan TCT được đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập và các quyền lợi theo quy định. Tập thể CNVC-LĐ luôn yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo theo mặt bằng chung của xã hội. Ban Thanh tra nhân dân đã phát huy tốt vai trò giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định liên quan đến người lao động, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của Cơ quan Tổng công ty.

Việc sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng và các nguồn quỹ khác trong việc chăm lo người lao động luôn được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật và quy chế quản lý nội bộ hiện hành của CQTCT. Các khoản thu - chi được công khai để người lao động biết và giám sát.

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 Công đoàn cơ quan TCT đã chi hơn 1,4 tỷ cho công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, và hơn 1,7 tỷ  cho công tác khen thưởng khích lệ, ghi nhận những đóng góp của người lao động trong các hoạt động phong trào và Thưởng nhân dịp tết Nguyên đán; v.v…

Hội nghị đã tiếp nhận 03 ý kiến đóng góp của người lao động. Bên cạnh việc giải đáp ngay tại hội nghị, BCH Công đoàn CQTCT đã ghi nhận để làm rõ 1 nội dung trong Thỏa ước, gửi lấy ý kiến của NLĐ tại CQTCT để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai áp dụng.

Hội nghị Người lao động của Cơ quan TCT được tổ chức trực tuyến nhưng đã đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo hội nghị, thảo luận, giải đáp các ý kiến của người lao động, bầu ban Thanh tra nhân dân Cơ quan nhiệm kỳ 2020 – 2022. CQTCT sẽ thông tin đến người lao động ngay sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình kiểm phiếu, dự kiến sau 03 ngày làm việc.

Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động khối Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.HCM ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức các phong trào thi đua trong người lao động, phối hợp với chuyên môn nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người lao động nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Tổng công ty đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đưa tin: Hồng Hải /Ảnh: Chi Lan