Tin Tổng Công Ty

Giảm hơn 1.046 tỷ đồng cho khách hàng sử dụng điện tại TP.HCM

Ngày đăng: 27/07/2020

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), kết thúc đợt hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19 trên địa bàn TP.HCM, tính đến 20/7/2020 tổng số tiền mà EVNHCMC đã giảm cho khách hàng hơn 1.046 tỷ đồng.

Theo đó, 2.238.050 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đã được giảm tổng số tiền là hơn 341.3 tỷ đồng, 83.393 khách hàng sản xuất được giảm hơn 420.6 tỷ đồng, hơn 242.6 tỷ đồng cho 65.881 khách hàng kinh doanh, gần 38.7 tỷ đồng cho 453 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch và hơn 3.5 tỷ đồng cho 36 cơ sở cách ly y tế.

Theo quy định của Bộ Công Thương, mức giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng khách hàng cụ thể như sau: giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; giảm từ giá kinh doanh xuống bằng mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, sau đó giảm tiếp 10%; giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (20% hoặc 100% tuỳ theo quy định cụ thể tại văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL).

Thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng liên tiếp, thời điểm áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt là từ kỳ hóa đơn tháng 5/2020 cho đến kỳ hóa đơn của tháng 7/2020, đối với khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt được tính từ phiên 16/4/2020 cho đến hết ngày 15/7/2020.

Đưa tin: Hương Thảo