Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC: Sơ kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Ngày đăng: 13/07/2020

Chiều ngày 10/7/2020, Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã chủ trì buổi làm việc, sơ kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong 6 tháng đầu năm. Ông Nguyễn Minh Tùng, Thành viên HĐTV và ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã cùng tham dự buổi sơ kết.

Hiện nay, TP.HCM có 2.566.508 khách hàng sử dụng điện, tăng 25.394 khách hàng so với cuối năm 2019. Trong đó có 92,17% khách hàng thuộc đối tượng ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt và 7,83% khách hàng thuộc đối tượng ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt. Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt 12,66 tỷ kWh, giảm 1,42% so với cùng kỳ và đạt 45,57% so với chỉ tiêu EVN giao.

Sản lượng điện tiết kiệm điện đạt 290,71 triệu kWh, tăng 30,36% so với cùng kỳ và chiếm 2,30% so với thương phẩm. Toàn Tổng công ty cũng đã có 2.575 công trình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với công suất là 39,91 MWp. Lũy kế từ năm 2019 đã thực hiện 8.126 công trình với công suất là 105,64 MWp. Tổng công ty đã triển khai ký hợp đồng đối với 2.359 khách hàng lắp đặt từ 01/7/2019.

Tổng công ty cũng đã tiến hành cấp điện qua lưới trung áp cho 202 công trình trạm chuyên dùng với thời gian giải quyết bình quân là 2,44 ngày. Trong đó: khách hàng đầu tư với 100 trạm, thời gian giải quyết bình quân là 2,30 ngày. Ngành điện đầu tư với 102 trạm, thời gian giải quyết bình quân 2,57 ngày.

Tổng công ty cũng đã chi hơn 881,7 tỷ đồng để thực hiện giảm giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid. Trong đó khách hàng sản xuất được giảm 366,95 tỷ đồng, khách hàng kinh doanh giảm 205,03 tỷ đồng, khách hàng sinh hoạt giảm 278,43 tỷ đồng, khách hàng là cơ sở lưu trú, du lịch giảm 28,24 tỷ đồng và khách hàng là cơ sở dùng cách ly, khám chữa bệnh nhân Covid – 19 giảm 3,05 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận 859.609 yêu cầu, có  859.525 yêu cầu giải quyết trực tuyến chiếm tỷ lệ 99,99%. Đã tiếp nhận được 852.100 lượt khách hàng gọi đến tổng đài 1900545454. Có 2.080.247 lượt khách hàng truy cập vào trang thông tin chăm sóc khách hàng để xem và tra cứu thông tin.  Đã có 508.521 khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng EVNHCMC CSKH, có 538.019 khách hàng đăng ký trang EVNHCMC trên Zalo.

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Theo đó, tiếp tục phối hợp với các tổ chức Hội, Đoàn tuyên truyền công tác tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà đến khách hàng. Triển khai thanh toán tiền điện qua QRcode đến các đối tác thu hộ và các chương trình khuyến mãi của đối tác thu hộ tiền điện. Tổ chức thuê đơn vị tư vấn độc lập khảo sát mức độ hài lòng khách hàng năm 2020. Theo dõi tình hình giải quyết yêu cầu khách hàng qua cổng hành chính công quốc gia. Theo dõi thường xuyên tình hình giải quyết yêu cầu khách hàng để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại (nếu có). Tiếp tục triển khai đúng tiến độ các giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác KD&DVKH. Rà soát công tác triển khai hệ thống đo xa tại các đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ông Bùi Trung Kiên yêu cầu tăng cường sửa chữa không cắt điện, có dự báo và giải pháp điều hành sản lượng. Ông Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tăng cường chỉ đạo giảm tổn thất điện năng, đôn đốc công tác công nợ, giải quyết nợ khó đòi. Triển khai nhanh các ứng dụng CNTT, các trải nghiệm khách hàng để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đối với các sai sót trong công tác ghi điện dẫn đến các khiếu nại của khách hàng trong thời gian qua cần phải chấn chỉnh và xứ lý nghiêm. Các tổ phản ứng nhanh tại đơn vị cần tích cực hơn, nhanh chóng hơn trong việc giải quyết các khiến nại, thắc mắc của khách hàng.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường /Ảnh: Chi Lan