Tin Tổng Công Ty

Đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Ngày đăng: 09/07/2020

Tổng công ty Điện lực TP. HCM vừa có thông báo yêu cầu các đơn vị thành viên phải đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Theo đó, các đơn vị khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát công tác cung cấp điện tại các địa điểm thi (bao gồm nguồn cung cấp điện và hệ thống điện nội bộ của trường); lập biên bản kiểm tra có xác nhận của người có trách nhiệm, khuyến cáo các trường nếu hệ thống điện không đảm bảo; thỏa thuận việc trực và vận hành hệ thống cung cấp điện trong thời gian thi (địa điểm trực, địa điểm lắp máy phát, khi có sự cố chỉ dùng đèn, quạt,…). Mỗi ca trực phải vận hành thử nghiệm máy phát điện để đảm bảo sẵn sàng khi có xảy ra gián đoạn cung cấp điện.

Không thực hiện công tác gây gián đoạn điện ảnh hưởng đến các địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 từ ngày 8/8 đến hết ngày 10/8/2020, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Đồng thời, tổ chức tăng cường trực vận hành trong các ngày thi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố (nếu có).

Các đơn vị phải lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm thi, phân công trực lãnh đạo, trực tăng cường từ ngày 9/8/2020 đến ngày 10/8/2020. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM tổng hợp các phương án đảm bảo cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra kì thi.

Đưa tin: Hương Thảo /Ảnh: Sưu tầm trên internet