Điểm báo và Phản hồi

Công ty Điện lực Thủ Thiêm phúc đáp kết quả xử lý hoàn tất tồn tại theo bài báo phản ánh số ra ngày 19/6/2020

Ngày đăng: 25/06/2020

Đưa tin: EVNHCMC