Ký Kết

Ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa Hội đồng thành viên với Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNHCMC

Ngày đăng: 15/06/2020

Ngày 15/6/2020, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa Hội đồng thành viên với Người đứng đầu đơn vị trực thuộc. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng các Ban chức năng và Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Tại buổi Lễ, Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã thực hiện ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa Hội đồng thành viên với Người đứng đầu đơn vị trực thuộc. Theo nội dung ký kết, các đơn vị có trách nhiệm quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2020; triển khai đầy đủ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo 5 lĩnh vực: Kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng, quản lý - vận hành hệ thống điện, đầu tư xây dựng, tài chính, quản trị doanh nghiệp - nguồn nhân lực.


Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty (thứ 2 từ trái qua)
đã thực hiện ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa Hội đồng thành viên với Người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường thực hiện cải cách hành chính, áp dụng đầy đủ, triển khai có hiệu quả các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và Tổng công ty; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ mới, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh kỷ niệm
tại lễ ký kết với các đơn vị thành viên 

Cũng tại buổi Lễ, Tổng công ty đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Hồng Minh Danh – Quyền Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn và đồng chí Nguyễn Chí Tuấn – Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TPHCM.


Đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó bí thư, Chủ tịch HĐTV trao hoa và quyết định bổ nhiệm (giữa)
đồng chí Võ Hồng Minh Danh – Quyền Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn
giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn  (bìa phải)
và đồng chí Nguyễn Chí Tuấn – Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TPHCM
giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TPHCM (bìa trái)

                                                                                     

 

 

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan