Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC tổ chức đào tạo nhập ngành cho nhân viên mới tuyển dụng

Ngày đăng: 03/06/2020

Sáng 3/6, tại Trung tâm đào tạo của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Tổng công ty đã tổ chức đào tạo nhập ngành cho 25 nhân viên mới là chuyên viên, kỹ sư mới tuyển dụng năm 2019.

Nội dung đào tạo bao gồm giới thiệu cơ cấu tổ chức của Tổng công ty, các quy định quản lý nội bộ đang áp dụng, hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dùng cũng như giới thiệu tổng quan về lưới điện TPHCM. Đồng thời, nhân viên mới cũng được phổ biến về văn hóa doanh nghiệp và giới thiệu về truyền thống của Tổng công ty, giới thiệu Lưới điện TP.HCM, các chương trình của Tổng công ty trong việc nâng cao chất lượng và độ tin cậy của hệ thống điện, cách ứng xử giao tiếp khách hàng (trực tiếp, điện thoại, email…), giới thiệu công tác kinh doanh, những đổi mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty. Thời gian đào tạo từ ngày 3/6 đến 12/6/2020 do các báo cáo viên của Tổng công ty thực hiện.
Đào tạo nhập ngành là hoạt động được Tổng công ty chú trọng thực hiện nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và định hướng nghề nghiệp cho nhân viên mới, từ đó giúp nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc của Tổng công ty.

Đưa tin: Chi Lan