Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực TPHCM: Tham mưu xây dựng Tổng công ty trở thành Doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty Điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới

Ngày đăng: 29/05/2020

Sáng ngày 29/5, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tham mưu xây dựng và triển khai tốt kế hoạch đảm bảo cung cấp điện hàng năm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn Thành phố.

Tổng công ty có 5/13 chỉ tiêu chính đã về đích sớm 01-02 năm so với lộ trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao đến năm 2020 như: tổn thất điện năng, chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện, suất sự cố, năng suất lao động, xây dựng trung tâm điều khiển và trạm biến áp không người trực. Đến cuối năm 2019, số lần mất điện của một khách hàng (SAIFI) là 0,77 lần và thời gian mất điện của một khách hàng (SAIDI) là 58,4 phút, tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,48%; lưới điện 110kV đảm bảo vận hành tiêu chí N-1; lưới điện 22kV, 0.4kV được đầu tư, kiện toàn theo tiêu chí tối ưu về bán kính cấp điện, hệ số mang tải và số lượng khách hàng.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, triển khai 19/19 loại hình dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử, tỷ lệ giải quyết trực tuyến liên tục tăng qua các năm (đến cuối năm 2019 đạt 99,95%). Đến cuối năm 2017, không còn nhân viên ngành điện đến thu tiền điện tại nhà khách hàng; thực hiện tiêu chí “3 dễ” gồm: dễ tiếp cận dịch vụ; dễ tham gia dịch vụ; dễ giám sát quy trình thực hiện dịch vụ theo định hướng điện tử hoá dịch vụ khách hàng, phục vụ theo yêu cầu. Điểm hài lòng của khách hàng năm sau đạt cao hơn năm trước và đến cuối năm 2019 đạt 8,66/10 điểm. Với những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam ở thứ hạng 27/190 quốc gia và nền kinh tế (tăng 81 bậc so với cuối năm 2015 ở hạng 108), xếp thứ 04/11 quốc gia ASEAN.

Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới trong cách thức thực hiện, hiệu quả cao; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự chủ chốt; công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp được 57 đảng viên, vượt 42,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện tốt yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng thực hiện công tác lãnh đạo hoạt động đoàn thể, theo đó, các công trình thanh niên phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh, một số công trình thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của ngành điện đối với xã hội, có ý nghĩa thiết thực và mang tính lan tỏa cao trong cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, bám sát chiến lược phát triển đến 2025 của Tổng công ty, Đảng bộ Cơ quan đã đề ra 5 mục tiêu tổng quát, 10 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, 23 chỉ tiêu về công tác sản xuất kinh doanh với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, kèm theo đó là 9 chương trình hành động triển khai trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty  đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bộ tiêu chí Người công nhân ngành điện Thành phố mang tên Bác; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty
phát biểu chỉ đạo tại đại hội

 

Về lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh, Đồng chí Phạm Quốc Bảo yêu cầu Cơ quan Tổng công ty phải là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện triệt để theo phương châm “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả” trong tất cả các mặt hoạt động tại đơn vị, đề ra giải pháp mới sáng tạo và thực sự đột phá; xây dựng, kiện toàn lưới điện hiện đại theo chuẩn quốc tế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện, nhằm đảm bảo điện đầy đủ, liên tục, an toàn, chất lượng ngày càng cải thiện và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững, sánh bước ngang tầm cùng các Công ty điện lực hàng đầu của các nước tiên tiến trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2024 – 2025.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCT và 21 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.đồng chí Phạm Quốc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty
trao hoa và chúc mừng 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCT - nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan