Cộng đồng nói về EVNHCMC

Thực hiện triệt để phương châm “chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả” trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Ngày đăng: 28/05/2020

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM 
phát biểu tại đại hội  (Ảnh: Chi Lan – EVNHCMC)

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục thực hiện các giải pháp để xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo chỉ rõ: Công ty cần thực hiện triệt để giải pháp theo phương châm “chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả” trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Kiện toàn vận hành lưới điện 220-110kV hiện đại, ứng dụng công nghệ mới để từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện; đảm bảo đường dây và trạm điện 220-110kV của EVNHCMC vận hành an toàn, ổn định, tin cậy.Nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào toàn bộ các mặt hoạt động của đơn vị. Thường xuyên triển khai bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng an toàn – vệ sinh viên, thực hiện đúng biện pháp an toàn để làm việc – làm việc phải an toàn và phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn trong khách hàng và người dân.

Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế TPHCM trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM, hiện có 5 chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên. Công ty có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải, cung cấp nguồn cho lưới điện phân phối trải rộng khắp TPHCM. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ lãnh đạo công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV, lưới điện 220kV có tính chất phân phối trên địa bàn thành phố.

Đầu năm 2015 Công ty quản lý vận hành 51 trạm biến áp và 683,702 km đường dây 110kV; 4 trạm biến áp và 99,924 km đường dây 220kV với công suất lắp đặt là 6.908 MVA cùng 752 lao động. Đến cuối năm 2019 số trạm biến áp quản lý là 55 trạm biến áp và 721,87 km đường dây 110kV, 5 trạm biến áp và 122,64 km đường dây 220kV, công suất lắp đặt 9.092 MVA, lao động là 469 người. Như vậy, trong nhiệm kỳ qua công suất lắp đặt đã tăng 31,61%; số lao động giảm 36,97%, với khối lượng quản lý kỹ thuật càng tăng và lực lượng lao động càng giảm, đây là sự nỗ lực đáng kể để tăng năng suất lao động, đồng thời song song với công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã đảm bảo hiệu quả công tác quản lý vận hành trong tình hình nhu cầu phụ tải sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Năng suất lao động tăng đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân người lao động mỗi năm 7,2%, lực lượng lao động được đào tạo lại tay nghề đáp ứng yêu cầu hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo khi dần chuyển sang chế độ vận hành điều khiển xa, tự động hóa trong công tác quản lý vận hành, công tác kiểm tra chẩn đoán tình trạng vận hành thiết bị, quy trình bảo trì CBM đã tạo nên hạ tầng trong công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hoàn toàn mới với những công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa lưới điện. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng nâng cao, dân chủ tại nơi làm việc ngày càng thiết thực, vai trò cá nhân từng vị trí chức danh công việc được phát huy, phong cách làm việc chuyên nghiệp được định hình; năng lực cá nhân được định lượng cụ thể thông qua kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao đã góp phần xây dựng được nhiều gương lao động điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện và năng lực vận hành hệ thống điện tại Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty đề ra 4 mục tiêu tổng quát, 11 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng với 5 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp trọng tâm; 17 chỉ tiêu về công tác sản xuất kinh doanh với 37 giải pháp chi tiết, 8 chương trình hành động triển khai trong suốt nhiệm kỳ.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí; đồng chí Vũ Thế Cường, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM (thứ 3 từ trái qua)
chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. (Ảnh: Chi Lan – EVNHCMC)

 
 

Đưa tin: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh