Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Công ty Điện lực Chợ Lớn: Cung cấp điện an toàn, đầy đủ cho sự phát triển của Quận 5 và Quận 8

Ngày đăng: 28/05/2020

Sáng 27/5, Công ty Điện lực Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của đồng chí Trần Khiêm Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng công ty.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Công Trình – Bí thư, Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn cho biết, trong 5 năm vừa qua, toàn thể CNVC-LĐ thuộc Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã phát triển được 12 đảng viên nâng tổng số đảng viên lên 57 đồng chí. Trong đó, 32 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định Điều lệ Đảng và các chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, thực hiện hoàn tất 100% nội dung chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên trao đổi, định hướng, tạo mọi điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị của đơn vị, thông qua việc thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, liên tục, ổn định, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Quận 5 và Quận 8. Cụ thể, điện thương phẩm đến cuối năm 2019 đạt 1.249,04 triệu kWh (tăng 112,78% so với năm 2015 là 1.107,49 triệu kWh), sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 3,7%/năm; Sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn 2015-2019 đạt 113,12 triệu kWh chiếm 1,91% sản lượng điện thương phẩm.

Thực hiện thành công chương trình “Nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, đạt tiêu chí cơ bản về tự động hóa” góp phần giữ vững, khẳng định uy tín, vai trò và đóng góp của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện từ năm 2015 đến 2019 được cải thiện tốt, chỉ số SAIFI (số lần mất điện bình quân của một khách hàng trong một năm) giảm từ 4,78 lần/khách hàng/năm xuống còn 0,91 lần/khách hàng/năm, trung bình mỗi năm giảm 25,36%; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong một năm) giảm từ 447 phút/khách hàng/năm xuống còn 50,11 phút/khách hàng/năm, trung bình mỗi năm giảm 35,95%.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Chợ Lớn đã đề ra 05 mục tiêu trọng tâm, 12 chỉ tiêu về công tác Đảng, 29 chỉ tiêu về công tác kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Quận 5 và Quận 8.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Khiêm Tuấn đã biểu dương những thành tích của Đảng bộ Công ty Điện lực Chợ Lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, thống nhất với bản dự thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2020 – 2025 của Đảng bộ. Đồng chí hy vọng Công ty Điện lực Chợ Lớn sẽ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty giao. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí có đủ các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức và phẩm chất chính trị đảm bảo tính kế thừa, đáp ứng theo yêu cầu lãnh đạo lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ tới.

Đưa tin: Hương Thảo