Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TPHCM: Đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đạt tiến độ, chất lượng hiệu quả

Ngày đăng: 28/05/2020

Ngày 28/5, Chi bộ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TPHCM đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Tùng – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TPHCM đã đề ra nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập quán triệt các Nghị quyết của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, phổ biến sâu rộng đến đảng viên, cán bộ quản lý và người lao động; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Đơn vị đã xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy ổn định, sử dụng lao động hiệu quả đã góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu bộ máy hoạt động quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng của Tổng công ty giai đoạn 2015-2020. Đạt 100% công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, công tác quản lý vật tư thiết bị từng bước đạt hiệu quả. Công tác chuẩn bị đầu tư được hiệu quả đáp ứng đúng thời điểm theo kế hoạch khởi công các công trình được giao; thực hiện tốt công tác đào tạo đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Nguyễn Minh Tùng đã biểu dương những thành tích và chỉ ra những hạn chế của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ cần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phấn đấu xây dựng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TPHCM trở thành đơn vị đủ năng lực quản lý dự án công trình điện chuẩn mực, chuyên nghiệp, đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đạt tiến độ, chất lượng hiệu quả; tiếp tục cải thiện môi trường làm việc thuận lợi, xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp đạt chuẩn mực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Ban được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đưa tin: Văn Thảo