Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Chi bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM: Lá cờ đầu về áp dụng khoa học công nghệ trong công tác vận hành hệ thống điện

Ngày đăng: 27/05/2020

Ngày 27/5, Chi bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đến dự.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chú trọng; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, duy trì mức độ thường xuyên. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 6 đảng viên. Về lãnh đạo hoạt động chuyên môn, Trung tâm đã vận hành lưới điện an toàn, tin cậy, hiệu quả đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của nhân dân thành phố, đường dây 220/110kV và các trạm 220/110kV đảm bảo tiêu chí vận hành N-1, đưa vào điều khiển từ xa cho 100% trạm 110kV; 100% lưới điện trung thế được giám sát, điều khiển từ xa miniSCADA; triển khai hoàn tất và nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Tổng công ty, thực hiện nhiều ý tưởng cải cách hành chính, sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh đã biểu dương những thành tích và chỉ ra những hạn chế của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi ủy Công ty cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Đối với công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Thanh yêu cầu đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện cải cách, thay đổi bộ máy tổ chức của Trung tâm theo mô hình mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ huy vận hành, xử lý sự cố lưới điện một cách an toàn và kinh tế, hoàn thiện hệ thống DAS/DMS phục vụ công tác hiện đại hóa lưới điện, áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong công tác vận hành hệ thống điện.
Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Ngọc Minh – Giám đốc Trung tâm được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đưa tin: Văn Thảo