Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Công ty Điện lực Gò Vấp: Cải tiến công tác kinh doanh điện năng, số hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện

Ngày đăng: 27/05/2020

Chiều 26/5, Đảng bộ Công ty Điện lực Gò Vấp đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt – Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định và liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Đảng và kinh doanh điện năng mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đảng ủy đã kịp thời, nghiêm túc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát triển 19 đảng viên trong nhiệm kỳ. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với chuyên môn, tổ chức triển khai nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm sản xuất kinh doanh. Giai đoạn từ năm 2015 – 2019, sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 6,69%, sản lượng điện tiết kiệm bình quân chiếm hơn 1,83% điện thương phẩm, năng suất lao động tăng bình quân 8%/năm, số lần mất điện của một khách hàng giảm từ 5,8 lần/khách hàng/năm xuống còn 0,68 lần/khách hàng/năm, thời gian mất điện của một khách hàng giảm từ 596 phút/khách hàng/năm xuống còn 29,7 phút/khách hàng/năm, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 5,14% xuống còn 3,68%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Nguyễn Duy Quốc Việt đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và tập thể người lao động công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng lưu ý những mặt còn hạn chế, tồn tại. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt đề nghị cấp ủy Công ty cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định, số hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện; cải tiến công tác kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội đã bầu 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và 5 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đưa tin: Văn Thảo