Tri ân khách hàng - tháng 12/2021

Hình ảnh
Các thanh niên công nhân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ trao tặng 8 hệ thống điện năng lượng mặt trời với kinh phí hơn 356 triệu đồng cho các cơ sở bảo trợ xã hội, nơi sinh hoạt của thanh, thiếu niên.
Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin về việc triển khai Tháng tri ân khách hàng – Tháng 12/2021 và Khánh thành Tổng đài đa kênh Chăm sóc khách hàng: