Chuyển đổi số

Hình ảnh
Xác định phải nhanh chóng đưa các ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ năm 2000, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã cho triển khai công tác số hóa, đến năm 2021 trở thành giai đoạn phát triển mạnh mẽ của những chương trình phần mềm thay thế dần các nghiệp vụ thủ công.
Hình ảnh
Tính đến năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã có 55/55 trạm 110kV điều khiển xa, 48/55 trạm biến áp vận hành không người trực, dự kiến hoàn tất chuyển đổi sang mô hình trạm không người trực vào năm 2022.
Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa đưa vào sử dụng danh thiếp điện tử (e-Namecard) cho toàn bộ CBCNV trong tổng công ty, góp phần hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Hình ảnh
100% trạm biến áp 220kV được giám sát từ xa; 100% trạm biến áp 110kV và lưới điện 22kV đã được điều khiển từ xa..., Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã và đang là đơn vị tiên phong của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) bắt đầu xây dựng hệ thống an toàn thông tin từ năm 2013 và đang tiếp tục mở rộng, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.
Hình ảnh
100% trạm biến áp 220kV được giám sát từ xa; 100% trạm biến áp 110kV và lưới điện 22kV đã được điều khiển từ xa..., Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã và đang là đơn vị tiên phong của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Phát triển lưới điện thông minh
Hình ảnh
Để hạn chế tình trạng giả danh nhân viên điện lực gọi điện thoại lừa đảo, khai thác thông tin cá nhân của khách hàng, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đưa vào sử dụng hệ thống định danh cuộc gọi “EVNHCMC” (Voice Brandname) để liên lạc với khách hàng.