Chuyển đổi số

Hình ảnh
Từ ngày 22 – 24/9/2021, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM sẽ phối hợp với Tổ chức Cố vấn Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu (T.E.T – Melbourne, Australia) tổ chức Hội thảo “Kiến trúc doanh nghiệp và kinh nghiệm chuyển đổi số”.
Hình ảnh
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời tăng tính bảo mật thông tin cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực TP HCM triển khai ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (HĐMBĐSH) theo phương thức điện tử. Theo đó, các khách hàng đã ký HĐMBĐSH bằng giấy trước đây sẽ được ngành điện liên hệ, hướng dẫn để ký lại hợp đồng theo phương thức điện tử.
Hình ảnh
Đây là yêu cầu của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ 2 theo hình thức trực tuyến, ngày 16/9
Hình ảnh
Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyển đổi số và số hoá trong công tác giao tiếp khách hàng, vừa qua Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã đưa vào sử dụng “Danh thiếp điện tử” (e-Namecard) cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty, góp phần chuyên nghiệp hoá trong giao tiếp, hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và cũng là một giải pháp chống giả mạo nhân viên ngành điện, tăng niềm tin cho khách hàng.
Hình ảnh
Được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đánh giá là đơn vị đi đầu cả nước về triển khai đấu thầu qua mạng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính... trong công tác đấu thầu.v
Hình ảnh
Xác định phải nhanh chóng đưa các ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ năm 2000, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã cho triển khai công tác số hóa, đến năm 2021 trở thành giai đoạn phát triển mạnh mẽ của những chương trình phần mềm thay thế dần các nghiệp vụ thủ công.
Hình ảnh
Tính đến năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã có 55/55 trạm 110kV điều khiển xa, 48/55 trạm biến áp vận hành không người trực, dự kiến hoàn tất chuyển đổi sang mô hình trạm không người trực vào năm 2022.
Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa đưa vào sử dụng danh thiếp điện tử (e-Namecard) cho toàn bộ CBCNV trong tổng công ty, góp phần hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Hình ảnh
100% trạm biến áp 220kV được giám sát từ xa; 100% trạm biến áp 110kV và lưới điện 22kV đã được điều khiển từ xa..., Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã và đang là đơn vị tiên phong của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.