Tri ân khách hàng tháng 12/2019

Hình ảnh
Chiều ngày 9/12/2019, Cổng dịch vụ công Quốc gia được chính thức khai trương đi vào hoạt động. TCT Điện lực TPHCM đã tích hợp và giới thiệu dịch vụ cấp điện trung áp ngay tại Lễ khai trương Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Hình ảnh
Sáng ngày 1/12, gần 60 đoàn viên công đoàn Công ty Điện lực Gia Định đã tham gia chương trình đi bộ “Đồng hành vì người nghèo” do quận Phú Nhuận tổ chức nhằm gây quỹ xã hội năm 2019. Công đoàn Công ty Điện lực Gia định đã ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ xã hội của quận Phú Nhuận, TPHCM.
Hình ảnh
Ngành điện TP HCM triển khai nhiều hoạt động nhằm cảm ơn khách hàng sử dụng điện