Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2016 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 02 tháng 10 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2016 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2016 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí một số thông tin nhằm hướng dẫn cho người dân thực hiện một số biện pháp đề phòng nguy cơ rò điện do ngập nước, như sau:
Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về sự cố trạm biến áp 110kV Hòa Hưng, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2016 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2016 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện 6 tháng đầu năm và kế hoạch cung cấp điện Quý III/2016: