Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Vừa qua, có một số hộ dân ở TP. HCM phản ánh trong kỳ hoá đơn tháng 3, tháng 4 phải trả tiền điện tăng cao rất nhiều so với các tháng trước. Về thông tin này, EVNHCMC ý kiến phản hồi như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc trụ điện bị gãy tại phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 vào tối ngày 11/4/2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 04 tháng 4 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Với mục đích vận động người dân TP.HCM thực hành tiết kiệm điện, Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với các cơ quan Hội, Đoàn của Thành phố tổ chức chương trình Thi đua Gia đình Tiết kiệm điện năm 2018 với các nội dung như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 05 tháng 3 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2018 như sau: