Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc cháy bó cáp thông tin treo trên trụ điện tại đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc việc mất điện tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày 6/8/2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về sự cố cháy nổ trên lưới điện tại ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi vào chiều ngày 16/7/2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018 như sau: