Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về sự cố cháy nổ trên lưới điện tại ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi vào chiều ngày 16/7/2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Vừa qua, có một số hộ dân ở TP. HCM phản ánh trong kỳ hoá đơn tháng 3, tháng 4 phải trả tiền điện tăng cao rất nhiều so với các tháng trước. Về thông tin này, EVNHCMC ý kiến phản hồi như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc trụ điện bị gãy tại phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 vào tối ngày 11/4/2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 04 tháng 4 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 như sau: