Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018 của EVN HCMC như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình trực thuộc EVNHCMC bị khách hàng hành hung khi đang thực hiện nhiệm vụ như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc cháy bó cáp thông tin treo trên trụ điện tại đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc việc mất điện tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào tối ngày 6/8/2018 như sau: