Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm như sau:
Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2021 và kế hoạch công tác tháng 6/2021 như sau:
Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2021 và kế hoạch công tác tháng 5/2021 như sau:
Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2021 và kế hoạch công tác tháng 4/2021 như sau:
Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2021 và kế hoạch công tác tháng 3/2021 như sau:
Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2021 và kế hoạch công tác tháng 9/2021 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 31/5/2021, Tổng công ty Điện lực TPHCM trân trọng thông tin đến các cơ quan báo đài về việc chuẩn bị các phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định và cung cấp các dịch vụ về điện trong thời gian cách ly phòng dịch, như sau: