Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2014, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về sự cố gây mất điện ngày 07/8/2014 tại một số khu vực trên địa bàn TP.HCM: