Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về sự cố đường dây 500kV Bắc – Nam gây mất điện vào tối 30/5/2016, như sau:
Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, ngày 1/5, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 21 tháng 01 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2016, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, như sau:
Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện trong các ngày Lễ 30/4 và 1/5.
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 02 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2014, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về sự cố gây mất điện ngày 07/8/2014 tại một số khu vực trên địa bàn TP.HCM: