Cộng đồng nói về EVNHCMC

Hình ảnh
Ông Lâm Du Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ (Tổng Công ty Điện lực TPHCM) đã cam kết như vậy trong buổi ngành điện đối thoại với địa phương, với nhân dân quận 10 vừa được tổ chức.