Cộng đồng nói về EVNHCMC

Hình ảnh
Lần đầu tiên khách hàng dễ dàng theo dõi và giám sát được quá trình sử dụng điện để có thể điều chỉnh việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Hình ảnh
Khảo sát hệ thống điện trong các hộ gia đình, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết con số đáng chú ý khi có gần 14% số hộ (trong tổng số hơn 13.500 hộ gia đình được chọn ở các quận huyện để ngành điện khảo sát và tư vấn) không đảm bảo an toàn về điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Hình ảnh
Trong thời gian qua, TPHCM đã hiện đại hóa một số sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải cách thủ tục hành chính, xem người dân là đối tượng phục vụ…
Hình ảnh
ổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) vừa chỉ đạo yêu cầu các Công ty điện lực, Công ty lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng Lễ Quốc khánh địa bàn thành phố.
Hình ảnh
Qua 41 năm hình thành và phát triển, EVN HCMC đã luôn nỗ lực vượt khó, nổi bật nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào vận hành lưới điện nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Hình ảnh
Thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Chính phủ, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đã triển khai thử nghiệm nhiều công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa tiên tiến được sử dụng trên thế giới như công nghệ truyền dữ liệu trên các đường dây tải điện (PLC), truyền qua mạng lưới sóng vô tuyến (RF-MESH) và thu thập dữ liệu trực tiếp từ công tơ thông qua modem GPRS/3G.
Hình ảnh
Một sáng kiến khác của anh Trọn đang được áp dụng rộng rãi trong hệ thống và được đánh giá rất cao là “cải tiến hộp bảo vệ điện kế có gắn kính cường lực cho điện kế gắn ngoài nhà khách hàng”. Đây cũng là sáng kiến anh rất tâm đắc.
Hình ảnh
Cùng với các đơn vị khác thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVN HCMC) đang thực hiện nhiều nội dung trọng tâm về ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng trong năm 2017.
Hình ảnh
Thực hiện theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đã triển khai thử nghiệm nhiều công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm điện từ xa tiên tiến.
Hình ảnh
Mặc dù 6 tháng đầu năm 2017 là những tháng nắng, nóng nhưng lượng điện tiết kiệm của TPHCM đạt 205,6 triệu kWh, chiếm 1,85% điện thương phẩm và bằng 57,1% kế hoạch tiết kiệm năm 2017 (360 triệu kWh).